Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất

Kế toán trưởng là người phụ trách bộ phận kế toán của một doanh nghiệp, cơ quan, phụ trách tài chính của công ty, giúp ban giám đốc nắm bắt rõ tình hình và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh.

Trong bài viết dưới đây Chứng Chỉ Kế Toán các bạn sẽ được tìm hiểu quy định bổ nhiệm kế toán trưởngmẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

1. Quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

Thông tư/ Nghị định quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

Về quy định bổ nhiệm kế toán trưởng, doanh nghiệp, đơn vị căn cứ theo Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Tài chính và Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyền bổ nhiệm kế toán trưởng

1. Đơn vị kế toán cơ quan thu, chi ngân sách nhà nước

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Kế toán trưởng đơn vị kế toán chuyên trách thu, chi ngân sách trung ương;

b) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ quan quản lý thu, chi ngân sách địa phương là cấp bổ nhiệm Phó Giám đốc đơn vị.

2. Đối với cơ quan nhà nước; Đơn vị – Công lập; Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị dự toán ở trung ương;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã bổ nhiệm kế toán đơn vị do địa phương quản lý;

c) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp bổ nhiệm Phó Giám đốc đơn vị;

3. Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, kế toán trưởng của các đơn vị kế toán khác sẽ do người quản lý hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị đó bổ nhiệm.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán sau phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên, gồm:

a) Cơ quan thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, thuộc Chính phủ, Quốc hội và cơ quan nhà nước khác ở trung ương;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương cấp tỉnh;

e) Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh;

g) Ban quản lý dự án đầu tư có chế độ kế toán riêng, được cấp từ ngân sách nhà nước đối với dự án nhóm A, dự án trọng điểm quốc gia;

h) Các đơn vị dự toán thuộc cấp ngân sách khu vực;

i) Doanh nghiệp thành lập và hoạt động dựa trên luật pháp Việt Nam;

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn đăng ký từ 10 tỷ đồng trở lên;

l) Chi nhánh, công ty con của doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở hoạt động tại Việt Nam.

3. Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán sau phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trung cấp trở lên, gồm:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện;

b) Cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở cấp huyện và cơ quan cấp tỉnh ở cấp huyện;

c) Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp cấp vùng;

d) Ban quản lý dự án đầu tư có cơ quan kế toán riêng do ngân sách nhà nước cấp;

đ) Đơn vị kế toán quản lý ngân sách và tài chính tại cấp xã, phường, thị trấn;

e) Đơn vị sự nghiệp công lập;

g) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có vốn sở hữu của Nhà nước và có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng Việt Nam;

h) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

4. Trình độ, năng lực hành nghề của kế toán trưởng đơn vị khác do người đại diện theo pháp luật của đơn vị xác định phù hợp với quy định của Luật Kế toán và quy định khác của các luật có liên quan.

5. Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn pháp định đã làm công tác kế toán trên 05 năm.

6. Tiêu chuẩn, điều kiện nghiệp vụ kế toán trưởng lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Thời gian bổ nhiệm kế toán trưởng

Chậm nhất 90 ngày trước khi hết nhiệm kỳ, người phụ trách đơn vị kế toán phải làm thủ tục bổ nhiệm và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng phải được ban hành trước ít nhất 1 ngày làm việc, tính đến ngày thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng kết thúc.

Review Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất

2. Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

Bước 1: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị họp thống nhất chủ trương nhân sự.

Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ thông báo chủ trương cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và yêu cầu cán bộ chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Lãnh đạo đơn vị tổ chức họp bàn và thống nhất bổ nhiệm kế toán trưởng. Đảng ủy đơn vị đã họp, cho ý kiến ​​về việc bổ nhiệm kế toán trưởng.

Bước 4: Đơn vị có văn bản đề nghị phòng tài chính (hoặc kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới trực tiếp) có ý kiến ​​về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự kiến ​​làm kế toán trưởng.

Bước 5: Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của bộ phận tài chính (hoặc kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới trực tiếp), bộ phận nhân sự có ý kiến ​​về tổng biên chế và báo cáo người phụ trách đơn vị hoặc bộ phận có thẩm quyền. Bộ phận có thẩm quyền sau đó ký quyết định bổ nhiệm.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một số mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của một số loại hình doanh nghiệp tiêu biểu.

3.1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

3.2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

3.3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

Kế toán trưởng là một trong những vị trí quan trọng của mỗi đơn vị, doanh nghiệp, vì thế cần bổ nhiệm kịp thời, chính xác. Hi vọng bài viết này Chứng Chỉ Kế Toán sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng theo đúng quy định và trình tự của pháp luật.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *